Projektowanie Hal Stalowych

Budowa zaczyna się od wiedzy.

Na podstawie podanych informacji przygotujemy projekt konstrukcyjny budynku. Projekt budowlany, potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę, jest opracowany przez uprawnionego architekta.

Projekt zawiera:
1

Dane inwestora i lokalizację inwestycji

2

opis konstrukcji i obciążenia

3

obliczenia statyczne i wymiarowe

4

zabezpieczenia antykorozyjne

5

ogólne zasady montażu konstrukcji stalowej

6

instrukcja odśnieżania dachu

7

rysunki konstrukcji i uprawnienia projektanta

8

projekt fundamentów i obudowy

Konfigurator Hali

Zaprojektuj swoją halę