Rozbudowa obiektów

Rozbudowa obiektów budowlanych jest działaniem mającym na celu zmianę parametrów właściwych budynkom już istniejącym, dotyczących na przykład ich kubatury, powierzchni zabudowy, długości, wysokości lub szerokości. Efektem przeprowadzenia rozbudowy jest zwiększenie powierzchni użytkowej obiektu oraz jego całkowitej powierzchni zabudowy.
Firma PKBPW w zakresie rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania, swoim klientom oferuje:
  • projekty adaptacji i przebudowy istniejących hal przemysłowych
  • opinie techniczne w zakresie możliwości rozbudowy, adaptacji, wzmocnienia
  • projekty do pozwolenia na budowę
  • niezbędne pozwolenia do zmiany sposobu użytkowania obiektów, pomieszczeń
  • projekty adaptacji poddaszy na cele mieszkaniowe
  • Poniżej przedstawiamy przykładową realizację nadbudowy w naszym wykonaniu.
  • Napisz do Nas:

    • Przeciągnij i upuść lub